Назви книг Святого Письма та їх скорочення і цитування

Назви книг Святого Письма та їх скорочення і цитування
\
Повна назва // Скорочена назва (в таблицях, списках) // Скорочення для загальної богослов. літератури // Скорочення для вузьких біблійних студій \ СТАРИЙ ЗАВІТ \ Книга Буття // Буття // Бут. // Бт \ Книга Виходу // Вихід // Вих. // Вх \ Книга Левіта // Левіт // Лев. // Лв \ Книга Чисел // Числа // Чис. // Чс \ Книга Второзаконня // Второзаконня // Втор. // Вт \ Книга Ісуса Навина // Ісус Навин // І.Н. // ІН \ Книга Суддів // Судді // Суд. // Сд \ Книга Рути // Рута // Рут. // Рт \ Перша книга Самуїла // 1 Самуїла // 1 Сам. // 1 См \ Друга книга Самуїла // 2 Самуїла // 2 Сам. // 2 См \ Перша книга Царів // 1 Царів // 1 Цар. // 1 Цр \ Друга книга Царів // 2 Царів // 2 Цар. // 2 Цр \ Перша книга Хронік // 1 Хронік // 1 Хр. // 1 Хр \ Друга книга Хронік // 2 Хронік // 2 Хр. // 2 Хр \ Книга Езри // Езра // Ез. // Ез \ Книга Неємії // Неємія // Неєм. // Нм \ Книга Товита // Товит // Тов. // Тв \ Книга Юдити // Юдита // Юдт. // Ют \ Книга Естери // Естера // Ест. // Ес \ Перша книга Макавеїв // 1 Макавеїв // 1 Мак. // 1 Мк \ Друга книга Макавеїв // 2 Макавеїв // 2 Мак. // 2 Мк \ Книга Йова // Йов // Йов // Йв \ Книга Псалмів // Псалми // Пс. // Пс \ Книга Приповідок // Приповідки // Прип. // Пр \ Книга Проповідника (Еклезіяста) // Проповідник (Еклезіяст) // Проп. // Ек \ Пісня пісень // Пісня пісень // П.п. // Пп \ Книга Мудрости // Мудрість // Муд. // Мд \ Книга Сираха // Сирах // Сир. // Ср \ Книга Ісаї // Ісая // Іс. // Іс \ Книга Єремії // Єремія // Єр. // Єр \ Плач Єремії // Плач Єремії // Пл. Єр. // Пл \ Книга Варуха // Варух // Вар. // Вр \ Лист Єремії // Лист Єремії // Лист Єр. // Лт \ Книга Єзекиїла // Єзекиїл // Єз. // Єз \ Книга Даниїла // Даниїл // Дан. // Дн \ Книга Осії // Осія // Ос. // Ос \ Книга Йоіла // Йоіл // Йоіл // Йл \ Книга Амоса // Амос // Ам. // Ам \ Книга Авдія // Авдій // Авд. // Ад \ Книга Йони // Йона // Йон. // Йн \ Книга Міхея // Міхей // Міх. // Мх \ Книга Наума // Наум // Наум // Нм \ Книга Авакума // Авакум // Авк. // Ак \ Книга Софонії // Софонія // Соф. // Сф \ Книга Аггея // Аггей // Аг. // Аг \ Книга Захарії // Захарія // Зах. // Зх \ Книга Малахії // Малахія // Мал. // Мл \ НОВИЙ ЗАВІТ \ Євангеліє від Матея // Матей // Мт. // Мт \ Євангеліє від Марка // Марко // Мр. // Мр \ Євангеліє від Луки // Лука // Лк. // Лк \ Євангеліє від Йоана (Івана) // Йоан (Іван) // Йо. (Ів.) // Йо (Ів) \ Діяння апостолів // Діяння // Ді. // Ді \ Перше послання до Коринтян // 1 до Коринтян // 1 Кор. // 1 Кр \ Друге посл. до Коринтян // 2 до Коринтян // 2 Кор. // 2 Кр \ Послання до Галатів // до Галатів // Гал. // Гл \ Послання до Ефесян // до Ефесян // Еф. // Еф \ Послання до Филип'ян // до Филип'ян // Флп. // Фп \ Послання до Римлян // до Римлян // Рим. // Рм \ Послання до Колосян // до Колосян // Кол. // Кл \ Перше посл. до Солунян // 1 до Солунян // 1 Сол. // 1 Сл \ Друге посл. до Солунян // 2 до Солунян // 2 Сол. // 1 Сл \ Перше посл. до Тимотея // 1 до Тимотея // 1 Тим. // 1 Тм \ Друге посл. до Тимотея // 2 до Тимотея // 2 Тим. // 1 Тм \ Послання до Тита // до Тита // Тит. // Тт \ Послання до Филимона // до Филимона // Флм. // Фм \ Послання до Євреїв // до Євреїв // Євр. // Єв \ Послання ап. Якова // Яків // Як. // Як \ Перше посл. ап. Петра // 1 Петра // 1 Пт. // 1 Пт \ Друге посл. ап. Петра // 2 Петра // 2 Пт. // 2 Пт \ Перше послання ап. Йоана (Івана) // 1 Йоана (Івана) // 1 Йо. (Ів.) // 1 Йо (Ів) \ Друге послання ап. Йоана (Івана) // 2 Йоана (Івана) // 2 Йо. (Ів.) // 2 Йо (Ів) \ Третє послання ап. Йоана (Івана) // 3 Йоана (Івана) // 3 Йо. (Ів.) // 3 Йо (Ів) \ Послання ап. Юди // Юда // Юд. // Юд \ Одкровення Йоана // Одкровення // Од \ В основу рекомендованого списку назв книг Святого Письма взято назви з перекладу І. Хоменка. Назви книг у перекладі І. Огієнка містять у собі низку непослідовностей, як у транслітерації, так і в адаптації, які надають цій системі вигляду непродуманости й незавершености. \ Єдина зміна, яку ІБТП рекомендує до списка Хоменка, - це форма Йов замість Іов і допускання стилістичного варіянта Іван до Йоан. \ Правопис назв книг Святого Письма \ Правопис назв біблійних книг становить суттєву складність, особливо щодо вживання великих і малих літер. \ Перша причина в тому, що біблійні книги можуть мати повну або скорочену назву. Повна назва є умовною, вона звичайно просто визначає жанр твору і його автора чи адресата. Ці довші (повні) назви вживають у титулах, але у богословській і біблійній літературі задля високої частотности вжитку зазвичай біблійні книги згадуються у їх скороченій назві або взагалі тільки описовою вказівкою. Відповідно до того по-різному застосовують і правила великих та малих літер у повних і скорочених назвах: скорочена назва типово витворюється опусканням родового позначення („книга”, „послання”), лишаючи деколи в назві тільки таке слово чи фразу, яка звичайно не пишеться з великої літери. \ Друга причина в тому, що до назв біблійних книг не застосовують правила про вживання лапок, тому велика буква є єдиним способом, через який назва виділяється в тексті. \ Назви біблійних книг можна поділити на шість груп: однокомпонентні назви, двокомпонентні назви, анторопоніми, назви з числівником, Євангелія, назви з прийменником, відповідно до того, з яких елементів складається назва. Кожна з цих груп має своєрідні труднощі в утворенні скороченої форми назви і її вжитку в реченні. Розглянемо для кожної групи такі чотири типові способи запису назви книги чи твору: \ 1. Повна назва (напр., у титулі); 2. Скорочена назва (напр., у списках, таблицях); 3. Вжиток у реченні (довша і коротша форми); 4. Вжиток у переліченнях у реченні. \ 1. Однокомпонентні назви \ Книги: \ * Буття * Вихід * Левіт * Числа * Судді * Псалми * Мудрість * Приповідки * Второзаконня \ Повна назва // Скорочена назва // У реченні // У переліченні \ Книга Виходу // Вихід // У книзі Виходу читаємо... У Виході читаємо... // ...книги: Вихід, Числа... ...книги Виходу, Чисел... \ Книга Суддів // Судді // У книзі Суддів читаємо... У Суддях читаємо... // ...книги: Судді, Левіт... ...книги Суддів, Левіта... \ У повних назвах цих книг Старого Завіту пишуть традиційно з великої букви обидва слова, оскільки такі загальні назви, як Буття, Вихід, Числа і под., очевидно, втратили своє загальне значення і набули значення символів чи метафор, які відзначають великі етапи спілкування людини з Богом впродовж історії спасіння. \ Коли скорочена назва книги складається з одного слова, що є назвою-символом, то його подаємо з великої букви в називному відмінку, а в реченні вживаємо відповідно до морфологічно-синтаксичних відношень: „До П'ятикнижжя належать такі книги: Буття, Вихід, Левіт, Числа і Второзаконня”. Але: „До П'ятикнижжя належать книги Буття, Виходу, Левіта, Чисел і Второзаконня”. Або: „На початку книги Виходу...” У другому і третьому прикладах слово „книга” очевидно не належить до назви і пишеться з малої букви. З такими назвами не обов'язково щоразу вживати слово „книга”: „У Виході читаємо...”. \ Щодо назви „Псалми” вживаємо велику літеру тільки тоді, коли виразно йдеться про назву книги: „У книзі Псалмів записано багато пророцтв про страсті Христові”. Але: „У псалмах записано багато пророцтв про страсті Христові”. \ 2. Двокомпонентні назви \ Книги: \ * Пісня пісень * Плач Єремії * Лист Єремії * Діяння апостолів * Одкровення Йоана \ Повна назва // Скорочена назва // У реченні // У переліченні \ Пісня пісень // (немає окремої скороченої назви) // У Пісні пісень читаємо... // ...книги: Пісня пісень, Плач Єремії... \ Лист Єремії // (немає окремої скороченої назви) // У Листі Єремії читаємо... // ...книги: Лист Єремії, Плач Єремії... \ Коли назва складається з двох слів (загальних назв), її правопис відповідає загальним правилам правопису: лише перше слово пишемо з великої літери. Назви Діяння апостолів і Одкровення Йоана можна вживати в скороченій формі: Діяння, Одкровення. Слово „Діяння” у назві книги є в множині, відповідно у всіх похідних формах множина зберігається: „У Діяннях читаємо...”. \ 3. Антропоніми \ Книги / послання: \ * Ісус Навин * Рута * Езра * Неємія * Товит * Юдита * Естера * Йов * Проповідник * Сирах * Ісая * Єремія * Єзекиїл * Даниїл * Осія * Йоїл * Амос * Авдія * Йона * Міхей * Наум * Авакум * Софонія * Аггей * Захарія * Малахія * Юда * Яків \ Повна назва // Скорочена назва // У реченні // У переліченні \ Книга Ісуса Навина // Ісус Навин // У книзі Ісуса Навина читаємо... В Ісуса Навина читаємо... // ...книги: Ісус Навин, Рута, Езра... ...у книгах Ісуса Навина, Рути, Езри... \ Книга Ісаї // Ісая // У книзі Ісаї читаємо... В Ісаї читаємо... // ...книги: Ісая, Проповідник, Сирах... ...у книгах Ісаї, Проповідника, Сираха... \ Послання апостола Якова // Яків // У посланні Якова читаємо... У Якова читаємо... // ...послання: Яків, Юда... ...у посланнях Якова, Юди... \ Коли скорочену назву становить антропонім, що називає автора (Ісая) або об'єкт розповіді (Ісус Навин), у реченні ця назва (антропонім) майже завжди вживається у сполученні зі словом „книга”. Однак у цьому разі слово „книга” не слід уважати частиною назви, і тому його не пишемо з великої букви: „У книзі Єремії читаємо...”. Але можна також: „В Осії й Амоса знаходимо...” - при чому розуміємо „У книзі Осії...”. \ 4. Назви з числівником \ Книги // послання: \ * 1 Самуїла * 2 Самуїла * 1 Царів * 2 Царів * 1 Хронік * 2 Хронік * 1 Макавеїв * 2 Макавеїв * 1 Петра * 2 Петра * 1 Йоана * 2 Йоана * 3 Йоана \ Повна назва // Скорочена назва // У реченні // У переліченні \ Перша книга Самуїла // 1 Самуїла // У Першій книзі Самуїла читаємо... У 1 Самуїла читаємо... // ...книги: Ісус Навин, 1 Самуїл, Рута, Езра... ...у книгах Ісуса Навина, 1 Самуїла, Рути, Езри... \ Перша книга Хронік // 1 Хронік // У Першій книзі Хронік читаємо... У 1 Хронік читаємо... // ...книги: 1 Хронік, 1-2 Царів... ...у книгах 1 Хронік, 1-2 Царів... \ Друге послання Петра // 2 Петра // У Першім посланні Петра читаємо... У 1 Петра читаємо... // ...послання: 1 Петра, 1-3 Йоана... ...у посланнях 1 Петра, 1-3 Йоана... \ Коли є кілька книг з однаковою назвою (напр., дві книги Царів), треба вважати, що в скорочених назвах числівник, а в повних і слово „книга” є частиною цих назв, тому іменник, що називає об'єкт розповіді (Царі, Хроніки, Макавеї, Самуїл) або автора книг (Петро чи Йоан), подано в родовому відмінку. За правилом слова Царі, Хроніки, Макавеї, якщо це не перші слова в назві, мали б писатись з малої літери, але треба пам'ятати, що ці лексеми становлять збірну назву обох книг (як наприклад у реченні: „Знаємо, що книги Царів написані...”) і тому пишуться з великої літери. Коли в списку треба вказати на обидві книги одної групи, можна писати: 1-2 Хронік. \ 5. Євангелія \ * Матей * Марко * Лука * Йоан \ Повна назва // Скорочена назва // У реченні // У переліченні \ Євангеліє від Матея // Матей // У Євангелії [від] Матея читаємо... У Євангеліях [від] Матея і Марка знаходимо... У Матея читаємо... // ...книги: Ісая, Єремія, Матей, Марко... ...у книгах Ісаї, Єремії, Матея, Марка... \ У повних назвах книг євангелій (коли згадується автор) вживаємо велику літеру („Ми не знаходимо цього поняття у Євангелії від Марка”); коли ж уживаємо слово „євангеліє” як загальне поняття на позначення християнської проповіді, пишемо його з малої букви („Ранні християни вживали такі нагоди для проповідування євангелія”). У деяких випадках не згадується самих авторів, але розуміється, що йдеться про назву книги („Після читання Євангелія була проповідь”). \ У повних назвах євангелій традиційно пишемо прийменник „від” перед автором, покликаючись на слова Марка, що „Євангеліє є Ісуса Христа, Сина Божого” (1:1). Однак у реченні можна вживати форму „У Євангелії Луки читаємо...”, покликаючись на вжиток св. Павла, який говорить про „євангеліє Боже” (Рим. 1:1), а трохи згодом „моє євангеліє” (2:16), тобто благовість Павла про Христа. \ 6. Назви з прийменником \ Послання: \ * до Римлян * до Галатів * до Ефесян * до Филип'ян * до Колосян * до Тита * до Филимона * до Євреїв * 1 до Коринтян * 2 до Коринтян * 1 до Солунян * 2 до Солунян * 1 до Тимотея * 2 до Тимотея \ Повна назва // Скорочена назва // У реченні // У переліченні \ Послання (апостола Павла) до Римлян Друге послання до Коринтян // До Римлян або Римляни 2 до Коринтян або 2 Коринтяни // У Посланні до Римлян читаємо... У Римлян читаємо... У Другому посланні до Коринтян читаємо... У 2 Коринтян читаємо... // ...послання: до Римлян, 1 до Коринтян, до Євреїв... ...у посланнях до Римлян, 1 до Коринтян, до Євреїв... \ У назвах послань перше слово і лексеми Римляни, Коринтяни, Євреї і т. д. пишемо з великої літери згідно з традицією біблійних наук: „Дидактична структура Послання до Римлян”. \ Слово послання пишемо з малої літери, коли воно означає родове поняття: „Св. Павло відкриває своє послання до Римлян привітом, у якомуІ (Рим. 1:1-5)”. \ Коли скорочена назва вживається в переліченні або в таблицях, деколи формат списку дозволяє перерахувати ці скорочені назви з малої літери, випереджуючи їх загальним словом Послання: до Римлян, до Солунян і под. (див.: „Зміст” у Святому Письмі перекладу Хоменка). Коли нема узагальнюючого слова, треба у списку писати ці скорочені назви з великої літери: До Галатів, До Солунян (див. „Список скорочень”, с. 327). Скорочення й цитування книг Святого Письма \ За основу пропозицій ІБТП взято систему скорочень з перекладу о. Івана Хоменка з такими заувагами: \ 1. Хоч деякі випадки в системі о. І. Хоменка не узгоджуються із загальними правописними правилами скорочень (Ді., Йо.), уважаємо, що їх не треба змінювати, тому що не йдеться стільки про звичайні скорочення, скільки про „умовні знаки”, якими позначено біблійні книги. 2. У системі скорочень Хоменка не подано скорочень книг Йова, Йоіла, Йони, Наума, Рути, Тита, Юди; очевидно, ці найкоротші назви (три або чотири літери) автор передбачає вживати в цитуванні повністю, без скорочень. \ Проте постає питання: у якому відмінку подавати цитування - у родовому чи називному? Наприклад: \ Повна назва // Цитування \ Книга Рути // Рута чи Рути? \ Послання до Тита // Тит чи Тита? \ Цю проблему І. Хоменко розв'язує в таблиці скорочень (с. 307 НЗ), подаючи до кожного скорочення скорочену форму назви книги - іменник у називному відмінку однини, напр.: Авакум, Мудрість, Хроніка, Матей. Так само подано назви апостольських послань, напр.: Петро, Яків. (Виняток становлять послання, назви яких взяті від назв адресатів, і тому в назві іменник у родовому відмінку, напр.: До Римлян і т. ін., але ці послання всі мають довші назви, які скорочуються звичайним способом). \ Згідно з цією скороченою назвою книг (у називному відмінку), треба вважати, що для Хоменка назви книг, для яких не подано скорочень, цитуються в посиланнях у називному відмінку, крім Послання до Тита, яке є в родовому: \ Назва книги // Цитування (Хоменко) \ Книга Йова // Йов \ Книга Йоіла // Йоіл \ Книга Йони // Йона \ Книга Наума // Наум \ Книга Рути // Рута \ Послання Юди // Юда \ Послання до Тита // Тита (род. відмінок) \ Пропозиція ІБТП: \ Зберігаючи називний відмінок цитувань, пропонуємо скорочувати ті цитування, у яких легко відсікається остання літера (голосна фонема), залишаючи повноцінне скорочення на приголосний: Йон., Рут., Юд. і Тит., подібно як Хоменко і Огієнко скорочують: Царі - Цар. \ Якщо на Плач Єремії подано скорочення Пл. Єр., то на Лист Єремії скорочення нема, тому пропонуємо цю книгу цитувати як Лист Єр. \ Отже, книги, які в Хоменка не подано у списку скорочень, пропонуємо скорочувати в цитуваннях таким чином: \ Повна назва // Цитування (ІБТП) \ Книга Йова // Йов \ Книга Йоіла // Йоіл \ Книга Наума // Наум \ Послання Юди // Юд. \ Книга Рути // Рут. \ Книга Йони // Йон. \ Послання до Тита // Тит. \ Лист Єремії // Лист Єр. \ Для однозначности ІБТП пропонує зміни в традиційному скороченні для книги пророка Авакума (Авк. замість Ав.), щоб легко відрізнити її від книги пророка Авдія. В інших випадках, де скорочення можуть виглядати неоднозначно (Дн - Даниїл чи Діяння? Йн - Йона чи Йоан?), контекст Нового Завіту чи Старого Завіту допомагає їх розрізнити. \ У списку рекомендованих скорочень ІБТП подано два варіянти скорочень: на три-чотири букви і на дві букви. Довші скорочення надаються до загальної богословської літератури, а коротші - до спеціялізованої (біблійної). Розділові й інші знаки в цитуванні книг Святого Письма \ вжиток розд. знака // вжиток розд. знака // значення скорочення \ : // Мр. 2:7 // Мр. 2,7 // (глава 2, стих 7) \ - // Рим. 1:5-8 Од. 2-4 2 Сол. 2:5-3:6 // Рим. 1,5-8 Од. 2-4 2 Сол. 2,5-3,6 // (стихи 5 до 8) (глави 2 до 4) (від 2:5 до 3:6) \ , // Мт. 3:4-6,8 // Мт. 3,4-6.8 // (стихи з 4 по 6 і стих 8) \ ; // Еф. 5:12; 6:4 // Еф. 5,12; 6,4 // (5:12 і 6:4) \ н // 1 Кор. 2:13н // 1 Кор. 2,13н // 1 Кор. 2:13н (і наступні стихи) \ LXX // Вих. 12:19 LXX // Вих. 12,19 LXX // Вих. 12:19 за перекладом Септуагінти \ Серед двох варіянтів вжитку розділових знаків в цитуванні книг Святого Письма надаємо перевагу першому як уніфікованому для видань УКУ. \ Назви книг і їх скорочення в реченні \ У науковій богословській літературі прийнято згадувати книги Святого Письма скорочено (без слів „книги”, „послання”), наприклад: „Цього вчення ми не знаходимо в Бутті і Виході, але воно вже наявне у Второзаконні”. Це стосується і книг, титули яких містять назви осіб, наприклад: „В Ісаї 53 знаходимо багато прообразів страстей Христових”. „Подібне вчення міститься у паралельних уривках у Колосян та Ефесян”. \ У реченні можна писати назви книг скорочено, наприклад: „ 2 Кор. відрізняється від 1 Кор. мовою, стилем та настроєм”. \ Допускається також опускати крапку після скорочення назв біблійних книг як у цитуванні (Рим 1:2-3), так і в реченні: „2 Кор відрізняється від 1 Кор мовою, стилем та настроєм”. Це більш характерно для спеціялізованої біблійної літератури. Але при читанні цих прикладів вголос необхідно вживати повну назву твору: „Друге послання до Коринтян відрізняється від Першого послання до Коринтян...”.

Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "Назви книг Святого Письма та їх скорочення і цитування" в других словарях:

  • ПОРАДНИК — для богословів та редакторів богословських текстів Коментарі Благодать ласка Блаженство, блаженний щастя, щасливий Боголюдина, боголюдський Чоловіколюбець …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»